Dossier 4 mei

Hallo radioluisteraars!
Op Wink Radio is er 4 mei een Thema-uitzending. En niet zomaar eentje.
Want wie denkt dat liefhebbers + makers van rock & metalmuziek zich enkel met bier,
headbangen en teksten van dood en verderf bezig houden, loopt al heel lang achter de feiten
aan…
De Themaprogramma’s met de titels ‘Dossier 4 mei’ en ‘Oorlog, Vrede & Vrijheid’ zullen
uiteraard iets doen vermoeden, maar inhoudelijk valt het niet zomaar te raden.
Sterker nog; tot nu toe is de inhoud voor elke luisteraar zelfs bòven verwachtingen uitgepakt!
De totstandkoming van de radiospecials:
‘Dossier 4 mei’ is de naam van een eenmalige radiospecial, die in 2001 werd vervaardigd door de makers
van het Rock Radioprogramma ‘Barracuda’ op het toenmalige Radio Goes FM in Zeeland. Inmiddels is deze
lokale zender uit de lucht en van de aardbodem verdwenen, en helaas verdween daarmee ook het
radioprogramma.
Echter: vanaf mei 2018 stak datzelfde radioprogramma weer de kop op! Op de online radiozender Wink
Radio is het programma er weer elke vrijdagavond van 22.00 tot 24.00 uur! Het programma ‘Barracuda’
doet van alles met rock- en metal muziek en een levendige presentatie (wel iets beperkt door de
coronamaatregelen momenteel…). Verder levert Wink Radio nog wat andere programma’s en… 24 uur per
dag muziek-muziek-muziek! En: Wink Radio opereert vanuit… Waalre (NB)! (www.winkradio.nl)
Boodschap
Als radioteam van 5 mensen hebben we indertijd de koppen bij elkaar gestoken om iets te maken wat in
het teken zou staan van Oorlog, Vrede en Vrijheid. Vooral met de bedoeling een indringend document te
maken, maar dan los van al te veel stoffige clichés en toegankelijk voor een ieder, ook onze doelgroep de
Rock-liefhebbers. Doch met name richting jongeren, als de vaandeldragers van waarden voor de toekomst,
hebben wij getracht muzikaal en woordelijk een hand te reiken.
Vele uren werk zijn er ingestoken om er een uur radio van te maken wat niet alleen zeer tot de verbeelding
spreekt, maar ook een boodschap met zich meedraagt. Die boodschap draait in alles om ‘Respect’.
Actueel – Actueler
In 2001 is dit al een werkstuk gebleken met zeer actuele kanten, toen nog niet beseffend dat
maatschappelijke vraagstukken over verdraagzaamheid, individualisering en respect een paar jaar later nog
veel actueler zouden gaan worden, om nog niet eens te spreken over de huidige paar roerige jaren. Een
ieder krijgt er nu eenmaal mee te maken in de interactie met andere mensen, en zeer zeker in onze huidige
tijd.
Daarom ook is er in 2019 een extra radiodocument gemaakt getiteld ‘Oorlog, Vrede & Vrijheid’, nu door
het huidige Barracuda Rock-team. Van gelijke strekking qua thema, doch anders opgezet en 2 uren lang.
Soms erg confronterend maar met dezelfde boodschap, meer wereldwijd getrokken tot aan je eigen
voordeur, je eigen gedachten en je eigen gedrag…
Hoop
De reacties na de eerste uitzending van ‘Dossier 4 mei’, op 4 mei 2001 tussen 23.00 en 24.00 uur, waren
louter positief, bewonderend en gelukkig ook bevestigend in hetgeen wij er mee hebben willen zeggen.
Datzelfde geldt voor het in 2019 gemaakte ‘Oorlog, Vrede & Vrijheid’. Dus ook al is het geheel met
amateurmiddelen gemaakt, door ook radioamateurs; de boodschap komt over. En dat geeft hoop. En hoop
is een kostbaar goed. Want zonder hoop is er geen toekomst, en zonder hoop zijn er geen mensen die zich
inzetten voor de belangrijke waarden van verdraagzaamheid en respect.
Het verzoek
Binnenkort is het weer 4 en 5 mei.
Als jij als radioluisteraar iets wilt toevoegen aan ‘jouw hoop’ met een doordacht, creatief maar vooral
indringend radiodocument, dan heb je de mogelijkheden en de middelen daartoe. Want ook die vrijheid
bestaat in Nederland. Tevens heb je nu deze dubbele uitzending in het vooruitzicht… Bij het beluisteren
ervan word je hopelijk ook geraakt door de essentie ervan. Mocht dat erin resulteren dat je wilt overgaan tot het promoten ervan op jouw manier, dan stellen wij dat
enorm op prijs. Wij zijn niet op zoek naar roem, maar wel de erkenning van al die mensen die, net als ons,
ook nog ‘hoop’ hebben en willen werken aan een respectvolle maatschappij!
Noem het maar hoopvol idealisme. Niet blind, maar zeker ook niet onrealistisch.
Indien je tot dupliceren van deze thema-uitzending wil overgaan, is ons dringende verzoek voordien
hierover contact met ons op te nemen. Het originele radio-team bestaat dan niet meer als team, maar als
zielsgenoten nog altijd, en 1 persoon ervan zit nu weer bij Wink Radio, bij het huidige programma
‘Barracuda’. In een dergelijk contact kan dan nog worden gesproken over eventuele lichte aanpassing van
de inhoud, omdat de gehele special nog woordelijk staat ‘afgestempeld’ op het voormalige Radio Goes FM.
Misschien juist ook leuk en origineel, zoals ‘t ooit gemaakt is…
Wij verzoeken u daarbij eerlijkheidshalve ook geen eigen kopie te gaan vervaardigen, uit respect (daar is
het weer) voor ons initiatief. Veel luisterplezier!
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite èn natuurlijk het luisteren!
DINSDAGAVOND 4 mei 2021:
21.00-23.00 uur: 2 uren Barracuda: ‘Oorlog, Vrede en Vrijheid’.
Daarna; dus van 23.00 uur tot 24.00 uur ’s nachts: 1 uur Barracuda: ‘Dossier 4 mei’
‘Verhalen, Fragmenten, Stemming, Thematische Rock & Metal songs’
Namens de projecten ‘Dossier 4 mei’ en ‘Oorlog, Vrede & Vrijheid’:
De Makers van Dossier 4 mei: Het huidige Barracuda Team:
Loes van Reemst, Han Nieuwenhuize, Sil Meeuwsen, Dennis Kivits,
Remi Kristelijn, Eric Barendrecht en Yannick Schram, Jan Damen en
André de Looff André de Looff
barracudarock@live.nl
Wink Radio is een online radiozender met 24/7 muziek inclusief enkele gepresenteerde programma’s,
opererend vanuit Waalre,(NB) Nederland.
Wink Radio is te beluisteren via www.winkradio.nl op:
⬤ Smartphone of Tablet [hierbij is een audioplayer nodig zoals bv. Xiia Live of VLC];
⬤ Laptop of Desktop [direct luisteren via de website!